YAYINLAR

Türk Tıp Tarihi Kurumu Yayınları (1977-2006)

Kurumun kendi yayınladığı tarihçeler, monografiler  ile düzenlediği bilimsel toplantılara ait bildiri özetleri, bildiriler, sergi kitapları, kongreler için özel hazırlanmış kitapları içermektedir.

1977 Türk Tıp Tarihi Kurumu Tüzüğü, Tarihçesi, Üyeleri  16 s.

1981 Türk Tıp Tarihi Kurumu Üyeleri. 30 s.

1986 50 Yıl Önce Ölen 8 Büyük Türk Hekimi İçin Anma Töreni Kitabı. Düzenleyen ve Yayıma Hzl.: Ekrem Kadri Unat. İst., 71 s.

1990 II. Türk Tıp Tarihi Kongresi (İstanbul, 20-21 Eylül 1990) Bildiri Özetleri, 32 s.

1991 Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun İlk Elli Yılının Tarihçesi. Ekrem Kadri Unat. İst., 32 s.

1992 Bursa Tıp Tarihi Günleri Sempozyumu (14-15 Mayıs 1992) Konferans ve Bildiri Özetleri. İst., 32 s.

1993 III. Türk Tıp Tarihi Kongresi (20-22 Eylül 1993) Bildiri Özetleri. İst., 52 s.

1996 Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver Anısına IV. Türk Tıp Tarihi Kongresi (18-20 Eylül 1996) Bildiri Özetleri. İst., 96 s.

1997 Süheyl Ünver Hoca’dan Notlar (Menâkıb-ı Süheyl Bey). Zuhal Özaydın. İst., 48 s.

1997 Türk Tıp Derneği (Cemiyet-i Tıbbiye-i Şâhâne) 130. Kuruluş Yılında (1997’de 140. Yıl). 2. Bs., İst., 24 s.

1998 Türkiye Tıp Akademisi’nin Kısa Tarihçesi. İst., 46 s.

1998 İbrahim Artuk (Nümizmat ve Tarihçi). Cevriye Artuk.İst.16 s.

1998 V. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri. Ed.: Esin Kahya, Sevgi Şar, Adnan Ataç, N. Yasemin Oğuz, Berna Arda. Ankara

2002 VII. Türk Tıp Tarihi Kongresi Program ve Özet Kitabı. İstanbul

2002 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi Özet Kitabı (Pfizer İlaçları Ltd. Şti.)

2002 Kongre Programı (Pfizer İlaçları Ltd. Şti.)

2002 Minyatürlerle Türk Tıp Tarihi Sergisi/ Turkish Medical History Through Miniature Pictures Exhibition (Sergiyi Düzenleyen ve Yay. Haz. Nil Sarı). 38. Uluslar arası Tıp Tarihi Kongresi / 38th International Congress on History of Medicine”. Nobel Tıp Kitabevleri, 183s. İstanbul.

2002 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Geçmişten Günümüze Tıp Sergisi / İstanbul Archeological Museums, Medical Exhibition from Past to Present. 38. Uluslar arası Tıp Tarihi Kongresi / 38th International Congress on History of Medicine. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.

2002 Yazma Eserlerden Tıbbî Bitki, Hayvan ve Madenler Sergisi / Materia Medica Miniature Pictures Exhibition (Düzenleyen: N. Sarı; Edt: N.Sarı- H.Yazıcı- M.Çiçekler- N. Özhatay ile). 38. Uluslar arası Tıp Tarihi Kongresi/ 38th International Congress on History of Medicine. Nobel Tıp Kitabevleri, 449s. İstanbul .

2002 Ülker Erke’nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye’de Tarihi Sağlık Kurumları Sergisi/ Historical Health Institutions in Turkey Through Ülker Erke’s View and Style (Edt.N. Sarı) 38. Uluslar arası Tıp Tarihi Kongresi / 38th International Congress on History of Medicine. Nobel Tıp Kitabevleri, 168s. İstanbul.

2002 History of Medicine Pharmacology Veteriary Medicine in Anatolia and Turkic Cultures (Edt. Nil Sarı). 38th International Congress on History of Medicine. Nobel Tıp Kitabevleri, 218s. İstanbul.

2003 Klasik Dönem İlaç Hazırlama Yöntemleri ve Terkipleri . Yayına Hazırlayanlar: Nil Sarı, Ramazan Tuğ, Ahmet Zeki İzgöer, Mehmet Yahya Okutan.

2004 Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver Nakışhanesi Yorumuyla Divriği Ulucamii ve Şifahanesi Taş Bezemeleri. Sivas Hizmet Vakfı Yayını No: 9, Form Reklam Hizmetleri, İstanbul.

2006 VIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi (Sivas-Divriği, 16-18 Haziran 2004) Kongreye Sunulan Bildiriler. Türk Tıp Tarihi Kurumu Yay. İstanbul 2006.

Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları