KURUCULAR

6 Ekim 1938 tarihinde kurulan Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun Kurucu Üyeleri:

Ön sıra soldan Fuat Kâmil Beksan, Rusçuklu Hakkı Üzel, Besim Ömer Akalın, Akil Muhtar Özden; arka sıra soldan Metine Belger, Feridun Nafiz Uzluk, Ahmet Süheyl Ünver ve İhsan Ünal.

TÜRK TIP TARİHİ KURUMUNUN KISA TARİHÇESİ

1933 Üniversite Reformu sonrasında Tıp Fakültesi’nde, Tıp Tarihi ve Deontoloji’nin akademik bir disiplin halinde yapılanmasını sağlayan Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver, Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun da kurucusudur. 1920’de Darülfünun Tıp Fakültesi’nden mezun olan Süheyl Ünver, bir süre özel kliniklerde çalıştıktan sonra Haseki Hastanesi’ndeki Dahiliye ve İntaniye ihtisasını 1927’de tamamlar. Bilgi ve görgüsünü arttırmak için iki yıl Paris’te, üç ay da Viyana’da kalır. Yurda dönüşünde Tedavi Kliniği ve Farmakodinami (Farmakoloji) Kürsüsü’nde açılan Doçentlik (Profesör Agreje) sınavını kazanır, 1930’da Akil Muhtar Bey’in muavini olarak tıp fakültesinde göreve başlar. 1933 yılında ise Üniversite Reformu ile kurulan İ.Ü. Tıp Tarihi Enstitüsü’ne başkan olarak atanır.

O dönemde Uluslararası Tıp Tarihi Derneği (Sociéte International d’Histoire de la Médecine / Internatioal Society for the History of Medicine) kongrelerini 1920 de Anvers, 1921 da Paris, 1922 de Londra, 1923 de Brüksel, 1925 de Cenevre, 1927 de Leyden-Amsterdam, 1928 de Oslo, 1930 da ise Roma’da yapar. Bunların hiç birine Türkiye’den katılım olmaz. Derneğin kurucusu ve ilk başkanı Belçikalı Dr. J. Tricot-Royer’dir. Süheyl Ünver, tıp tarihine gönül vermiş biri olarak, bu alandaki uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yurtdışında yapılan tıp tarihi kongrelerine 1932’den itibaren katılır.

Devamını Oku

İlk 50 Yılın Tarihçesini İndir

İLK TÜZÜK

İLK TOPLANTI TUTANAĞI