Anasayfa

Türk Tıp Tarihi Kurumu, tıp tarihi ile ilgili alanlarda eğitim, araştırma ve yayın yapan kişi ve kurumlara destek sağlayarak gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla, 1939 yılında İstanbul’dakurulmuştur.

Kurumun amaç ve faaliyeti, özellikle Türk Tıp Tarihi ve onu ilgilendiren Bilim Tarihi konuları ile uğraşmak, bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve toplantılar yapmak, yayınlar ve temaslarla Türk Tıp Tarihinin esaslarını uluslararası bilim alanına tanıtmak ve bu maksatla çalışanlara, kurum dışında iseler, üyeler tarafından yapılacak önerilere göre fahri üyelik vermek, tıp tarihimizin büyük kişileri için gerekli gördükçe törenler düzenlemek, harap olan Türk büyüklerinin mezarlarını restore etmek ve ettirmek, kuruma çalışma olanakları sağlamaktır.

Kurumun merkezi 1940 ve 1952 tüzüklerinde “İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü”, 1973 tüzüğünde “İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Enstitüsü” olarak belirtilmiştir. 1984 tüzüğünde ise “İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Bilim Dalı’nda A-431 numaralı oda”dır. Bu şekilde ilk defa Tıp Tarih Kurumu bir odaya yerleşmiş ve kapısına da bunu gösteren levha asılmıştır. 2004 tüzüğünde ise adres “Fındıkzade, Akkoyunlu Sk., No: 16, Kat 1, Fatih” olarak değiştirilmiştir.