1933 Üniversite Reformu sonrasında Tıp Fakültesi’nde, Tıp Tarihi ve Deontoloji’nin akademik bir disiplin halinde yapılanmasını sağlayan Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver, Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun da kurucusudur. 1920’de Darülfünun Tıp Fakültesi’nden mezun olan Süheyl Ünver, bir süre özel kliniklerde çalıştıktan sonra Haseki Hastanesi’ndeki Dahiliye ve İntaniye ihtisasını 1927’de tamamlar. Bilgi ve görgüsünü arttırmak için iki yıl Paris’te, üç ay da Viyana’da kalır. Yurda dönüşünde Tedavi Kliniği ve Farmakodinami (Farmakoloji) Kürsüsü’nde açılan Doçentlik (Profesör Agreje) sınavını kazanır, 1930’da Akil Muhtar Bey’in muavini olarak tıp fakültesinde göreve başlar. 1933 yılında ise Üniversite Reformu ile kurulan İ.Ü. Tıp Tarihi Enstitüsü’ne başkan olarak atanır.

Bizden Haberler

ALBÜMLER