Türk Tıp Tarihi Bibliyografyası

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İ.Ü.-Cerrahpaşa) Tıp Tarihi ve Etik Anabilim dalı emekli öğretim üyesi ve Türk Tıp Tarihi Kurumu üyesi Prof. Dr. Zuhal Özaydın’ın yıllarca emek vererek titiz bir çalışma ile hazırlamış olduğu bu bibliyografya kendisinin izni ile araştırmacıların yararlanabilmesi için paylaşılmıştır.