1. TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ ERTELEME DUYURUSU

Kurumumuzun değerli üyeleri, değerli araştırmacılar,

Bildiğiniz gibi 10-13 Haziran 2020 tarihlerinde Antakya’da yapmayı planladığımız 14. Türk Tıp Tarihi Kongresi’ni tüm dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisi nedeni ile önce 2-5 Eylül 2020,  daha sonra ise 9-12 Haziran 2021 tarihlerine ertelemek zorunda kalmış ve bu yöndeki duyurularımızı yapmıştık.

 

Ancak bugün gelinen durumda salgının gidişatı ile ilgili olarak halen geleceği öngöremememiz ve katılımcılarımızın en ufak bir risk altına girmemesi kaygısı ile kongremizi yine erteleme durumunda kaldığımızı belirtiriz. Bu fiili durum ne yazık ki bize ertelememizi yaparken yeni bir tarih belirleme olanağını da sunmuyor. 

 

Türk Tıp Tarihi Kurumu Yönetim Kurulu olarak konuyu tüm yönleri ile tartıştık. Kongremizin online olarak yapılması da tartıştığımız konulardan biri idi. Ancak bu formatın Kurumumuz kongresi için şu anda çok uygun olmadığına ve konunun pandeminin gidişatına göre tekrar değerlendirilmesi gerektiğine oy birliği ile karar verdik. 

 

Bu kapsamda tüm dünya açısından yakın zamanda pandeminin gidişatını öngörebilmeyi ve bundan sonra yapacağımız duyurularımız ile yeni kongre takvimi ve bildiri özeti son gönderme tarihlerini de yeniden duyurabilmeyi diliyoruz. Bize şimdiye kadar bildiri özetlerini gönderen araştırmacılarımızın hakları kendilerinin aksine bir bildirimi olmadığı takdirde saklıdır.  

Kararımızı anlayışla karşılayacağınızı umar, bu zorlu süreci hep birlikte sağlıkla atlatarak görüşebilmeyi dileriz. Saygılarımızla.

 

Türk Tıp Tarihi Kurumu Yönetim Kurulu adına Başkan

Prof. Dr. Gülten Dinç

 

 

Sizin İçin Güncellemekteyiz.

Sizin İçin Güncellmekteyiz.