Türk Tıp Tarihi Kurumu olarak;

Sayfamızda tıp tarihi alanındaki haber ve çalışmaları, kongre, sempozyum, toplantı, konferans, seminer, sergi vb. etkinlikleri duyurmayı;

Tıp tarihi ile ilgilenenler arasında iletişim sağlamayı ve araştırmacıların yararlanacağı bir veri tabanı oluşturarak bilgi alışverişini arttırmayı;

Kurumumuzun yayın organları olan Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları ve Türk Tıp Tarihi Bülteni ile alan açısından önemli diğer temel kaynaklar ile yararlı bağlantılara araştırmacıların kolay ulaşabilmesini sağlayabilmeyi hedefliyor ve sizlerin de katkılarınızı bekliyoruz.

 Gülten DİNÇ

(TTTK Başkanı ve Sayfa editörü)

Burhan Akgün

(Sayfa editörü ve Webmaster)