1978 – 2019 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Seminerler

10.10.1978 Türkiye Tarihinin Son 100 Yıllık Sağlık Müesseseleri Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat 16.11.1978 Tıp Tarihinde Veba: Pest Ord.Prof.Dr. A. Süheyl Ünver 21.12.1978 Çocuk Hekimliğinde Gelişmeler Prof. Dr.Sezai Bedrettin Tümay 25.01.1979 Askeri Tıp Tarihinde Tifüs...