10.10.1978 Türkiye Tarihinin Son 100 Yıllık Sağlık Müesseseleri Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat

16.11.1978 Tıp Tarihinde Veba: Pest Ord.Prof.Dr. A. Süheyl Ünver

21.12.1978 Çocuk Hekimliğinde Gelişmeler Prof. Dr.Sezai Bedrettin Tümay

25.01.1979 Askeri Tıp Tarihinde Tifüs Gen. Dr. Kemal Özbay

22.02.1979 Tıp Dilinde Türkçeleşme Prof. Dr. Aykut Kazancıgil

22.03.1979 Cumhuriyet Tıp Tarihimizde Önemli Olaylar Dr. Feridun Frik

18.10.1979 Yabancıların Gezi Anıları Bakımından Osmanlı Tıbbı Prof. Dr. Selçuk Erez

15.11.1979 Yirminci Yüzyıldan Önce Hekimlik ve Başka Dallarda Hekimler Dr. Veli Behçet Kurdoğlu

17.01.1980 Adli Tıp Tarihçesi Prof. Dr. Cahit Özen

13.03.1980 Cumhuriyetin 50. Yılında ‘İstanbul Tıp Fakültesi’ Adlı Kitap HakkındaProf. Dr. E. Kadri Unat

25.12.1980 İlk Türkçe Modern Jinekoloji Kitabının 100. Yıl Dönümü Prof. Dr. Aykut Kazancıgil

15.01.1981 Geçmişte ve Günümüzde Mısır Çarşısı Doç. Dr. Ayşegül Demirhan

12.02.1981 Laennec’in Tıbba Hizmetleri Prof. Dr İlhami Nasuhioğlu

12.03.1981 Tarihte Hastalıkların Sebepleri Prof. Dr. Nihal Erk

20.10.1981 Hekimbaşı Ahi Çelebi ve Tıbba Hizmetleri Doç. Dr. Arslan Terzioğlu

17.11.1981 Silifke ve Çevresindeki Arkeoloji Çalışmaları Prof. Dr. Semavi Eyice

15.12.1981 14-18. Yüzyılları Arası Osmanlı Türk Tıbbı Ünlü Hekimleri Doç. Dr. Ayşegül Demirhan

19.01.1982 Edirne’de Sağlık Kuruluşları Dr. Ratıp Kazancıgil

16.02.1982 Osmanlı Şifahaneleri Dr. Gönül Güreşsever Cantay

16.03.1982 Nebatat Bahçeleri Dr. Rengin Dramur

23.11.1982 Antik Devirde ve Türk İslam Kültür Çevresinde Kozmetik Tıp Prof. Dr. Arslan Terzioğlu  

21.12.1982 Tıp Tarihinin Günümüz Tıbbında Yeri ve I. Kültür Şurası GörüşleriDoç. Dr. Ayşegül Demirhan

18.01.1983 Kağıthane Prof. Dr. Semavi Eyice

15.02.1983 Osmanlı Döneminde Ebeler Prof. Dr. Kazım Arısan

15.03.1983 Anadolu’da Bitkilerle Tedavi Tarihçesi Prof. Dr. Turhan Baytop

18.10.1983 Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin Son Yılı Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat 

15.11.1983 20. Yüzyılda Türkiye Sağlık Hareketleri Dr. Feridun Frik

13.12.1983 Türk Tıbbı Folklorunda Bursa ve Bursalı Ünlü İki Türk Hekimi Doç. Dr. Ayşegül Demirhan

24.01.1984 Türkiye’de Zehirli Bitkiler ve Bitkilerle Zehirlenmeler Prof. Dr. Turhan Baytop

21.02.1984 Bizans Devri Hastaneleri  Prof. Dr. Semavi Eyice

20.03.1984 Kızılay Tarihi Gelişimi Doç. Dr. Nil Akdeniz Sarı

Dünyada ve Türkiye’de Tıp Dallarında 1850 Yılından Sonraki İlerlemenin Tarihçesi Konulu Konferanslar (1984-1987)

12.11.1984 Sunuş Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat
İnfeksiyonlar Bilgisi Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Prof. Dr. Abdülkadir Erengül

13.12.1984 Histoloji  Prof. Dr. Türkan Erbengi
Ftizyoloji  Prof. Dr. Faruk Yenel
Genel Cerrahi  Prof. Dr. Selçuk Aybar

17.01.1985 Farmakoloji  Prof. Dr. Zeki Özüner
Doğum ve Kadın Hastalıkları Prof. Dr. Aykut Kazancıgil
Hematoloji Prof. Dr. Orhan Ulutin

21.02.1985 Genetik  Prof. Dr. Asım Cenani
Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Nihat Dorken

07.03.1985 Patolojik Anatomi  Prof. Dr. Talia Bali Akyan
Nöroşirurji  Doç. Dr. Cengiz Kuday
Tıp Tarihi Prof. Dr. Arslan Terzioğlu

18.04.1985 Kardiyoloji  Prof. Dr. Altan Onat
Üroloji Doç. Dr. Vural Solok

16.05.1985 Biyokimya  Prof. Dr. Mutahhar Yenson
Nefroloji  Prof. Dr. Kemal Önen

17.10.1985 Adli Tıp  Prof. Dr. Cahit Özen
Oftalmoloji Doç. Dr. Halit Pazarlı

21.11.1985 Nöroloji (Dünyada) Prof. Dr. Nedim Zembilci
Nöroloji (Türkiye’de) Prof. Dr. Hayrünissa Denktaş
Psikiyatri  Prof. Dr. Ayhan Songar

19.12.1985 Viroloji  Yrd. Doç. Dr. Mustafa Samastı
Pediyatri  Prof. Dr. Asım Cenani

16.01.1986 Ortopedi ve Travmatoloji Prof. Dr. Derviş Manizade
KBB Hastalıklar  Prof.Dr. Hikmet Altuğ

20.02.1986 İmmunoloji  Prof. Dr. Asuman Müftüoğlu
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Prof. Dr. Dilek Önel

20.03.1986 Onkoloji  Prof. Dr. Bülent Berkarda 
Kemoterapi  Doç. Dr. Yaşar Bağdatlı

01.05.1986 Mikoloji  Prof. Dr. Ayhan Yücel
Dermatoloji  Doç. Dr. Adem Köşlü

29.05.1986 Endokrinoloji  Prof. Dr. Hüsrev Hatemi
Radyoloji  Prof. Dr. Muzaffer Altınkök
Bakteriyoloji  Doç. Dr. Kemal Atlaş

12.06.1986 Plastik Cerrahi  Prof. Dr. Baha Sezer
Gastro-enteroloji  Prof. Dr. İsmail Dinç
Hepatoloji  Prof. Dr. Muzaffer Gürakar

22.10.1986 Anatomi  Prof. Dr. Cevdet Emiroğlu
Romatoloji  Doç. Dr. Hasan Yazıcı

26.11.1986 Fizyoloji  Prof. Dr. Nuran Gökhan, Prof. Dr. Hayrünissa Çavuşoğlu
Embriyoloji  Prof. Dr. İsmail Petorak

24.12.1986 Halk Sağlığı  Prof. Dr. Orhan Denirhindi
Hemşirelik  Doç. Dr. Deniz Topçuoğlu
Sağlık İdaresi  Doç. Dr. Hilmi Erginöz

28.01.1987 Parazitoloji  Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat, Prof. Dr. Ayhan Yücel

25.02.1987 Tıp İstatistiği  Doç. Dr. Mustafa Şenocak
Biyofizik  Doç. Dr. Sinan Önen

25.03.1987 Deontoloji  Doç. Dr. Nil Sarı

27.05.1987 Nükleer Tıp  Prof. Dr. İrfan Urgancıoğlu
Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Prof. Dr. Hüsrev Hatemi

26.11.1987 Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Kuruluşu Prof. Dr. Suat Vural
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Son Yirmi Yıldaki Gelişimi Prof. Dr. Selçuk Erez

17.12.1987 Yukarıdaki konferansın devamı (Selçuk Erez)
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Yerleşik Alanı İçindeki Tarihi Eserler Doç. Dr. Nil Sarı

14.01.1988 Kimyager Derviş Paşa Prof. Dr. Hüsrev Hatemi
Abdulhak Molla Prof. Dr. Turhan Baytop
Hacı Mehmet Ali Paşa Zuhal Özaydın

24.03.1988 Hz. Mevlâna Celalettin-i Rumî ve Tababet Prof. Dr. Arslan Terzioğlu
Türkiye’de Eczacılık Öğretimi Prof. Dr. Turhan Baytop 

12.05.1988 Hoca Salih Efendi Doç. Dr. Rengin Dramur
Osmanlı İmparatorluğu Devrinde Irak’ta Sağlık Hizmetleri Prof. Dr. Hüsrev Hatemi

15.11.1988 Türkiye’de Sanatoryum Tedavisinin Tarihi Dr. Saim Polat Bengiserp
Birinci Dünya Savaşında Türk Ordusunda Tifüs Savaşı Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat

13.12.1988 Ord. Prof. Dr. Felix Hawrowitz. Biyokimyamıza Hizmet ve Etkileri Prof. Dr. Mutahhar Yenson
Türkiye’de Tıp Dilinin Arapçadan Türkçeye Geçişi  Doç. Dr. Nil Sarı

17.01.1989 Türkiye Kütüphanelerinin Tarihi  Muammer Ülke – Mine Ozan
İslamiyet Öncesi Orta Asya Türklerinde Tıp Ayşenur Çavdar

21.02.1989 İngiliz Cerrahı William Wettman’ın Seyahatnamesine Göre 19. yüzyıl Başında Osmanlı İmparatorluğunda Sağlık Sorunları  Dr. Şefik Görkey
1918 – 1922 İnfluenza Salgını  Dr. Recep Öztürk 

21.3.1989 Biyolojik Mikromsa Ulaşan Öncüler Prof. Dr. Fikri Şenocak
Atasözlerimiz ve Deyişlerimizde Sağlık – Hastalık  Ecz. Müjgan Üçer

16.05.1989 Adliye’ye İntikal Eden Tıp Deontolojisine Ait Vak’aların Hukuki Deontolojik Yönlerinin Değerlendirilmesi Dr. İbrahim Başağaoğlu
Bursa Tıp Folklorunda Kırık ve Çıkık Tedavisi, Kırıkçı ve Çıkıkçılar Nermin Ersoy 

26.10.1989 Araştırma Amacıyla Kendilerine İnfeksiyon Bulaştıranlar Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat, Dr. Kenan Midilli
İstanbul’un Bazı Cami ve Türbelerinde Bulunan Şifalı Sular Mebrure Değer

23.11.1989 Eczacı Nail Halit Tipi ve İlk Eczacı Almanağı  Ecz. Uzm. Vildan Göksoy
Doç. Dr. Saim Erkun’un Hayatı ve Tıp Tarihi ve Hizmeti  Iraz Savun

21.12.1989 Ölümünün 50. Yılında Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı Çelebi Doç. Dr. Müzeyyen Mamal

18.01.1990 Muallim Dr. Feyzi Paşanın Hayatı  Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat
Ord. Prof. Dr. Neş’et Ömer İrdelp’in Hayatı Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat

22.02.1990 17. Yüzyılda Osmanlı Batıyı Nasıl Görüyordu  Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu
1849 – 1928 Yılları Arasında Ülkemizde Çıkan Tıbbi Süreli Yayınlar Uz. Gülten Dinç

22.3.1990 Osmanlı Kütüphanelerine Bir Bakış  Tuğba Çavdar
Ebu Reyhan Biruni’nin Kitab-ı Saydela Fi Tıb’bında Bazı Droglarla Tedavi Doç. Dr. Rengin Dramur

 

14.10.1992 Kelimelerin Peşinde Tıp Tarihi Prof. Dr. Hüsrev Hatemi

16.11.1992 Ölümünün 50. Yılında Türk Hekimlerini Anma Toplantısı

Dr. Refik Saydam Prof. Dr. Mutahhar Yenson 
Prof. Dr. Esad Şerafeddin Köprülü  Prof. Dr. Asuman Baytop
Dr. Kerim Sebati Bey  Prof. Dr. Tarık Minkari 

16.12.1992 İhtisas Müzeciliği ve Tıp Tarihi Müzesi Organizasyonu Uzm. Cenk Alpak

13.01.1993 Karabük, Safranbolu, Eskipazar ve Eflâni’de Bebeklikten Ergenliğe Temizlik ve Sağlık Sos. Uğurol Barlas
Türk Dili ve Türkçe Prof. Dr. Şefik Kürkçüoğlu

17.02.1993 Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’i Anma Toplantısı

10.03.1993  Milli Mücadele ve Sonrasında Refik Saydam Prof. Dr. Aykut Kazancıgil

Kuleli Tahaffuzhanesi Dr. Gülden Sarıyıldız

03.11.1993 Mimar A. Vallaury’nin Eserlerinden İkisi: Haydarpaşa Tıp Fakültesi ve Yetimhane Doç. Dr. Oğuz Ceylan

01.12.1993 Ölümünün 50. Yılında Türk Hekimlerini Anma Toplantısı

Müderris Dr. Server Kamil Tokgöz  Doç. Dr. Haluk Eraksoy
Dr. Kimyager İbrahim Ethem Ulagay Prof. Dr. Turhan Baytop 

15.12.1993 Sivas Tıp Folklorunda Kösedağ Ecz. Müjgan Üçer

05.01.1994 Edirne’nin Tıp Tarihimizdeki Özel Yeri Yrd.Doç.Dr. Ratıp Kazancıgil

02.02.1994 Göz Kaymalarının Teşhis ve Tedavi Tarihçesi Prof. Dr. Halit Pazarlı

17.02.1994 Ord. Prof. Dr. Süheyl’i Anma Günü

09.03.1994 Antik Çin’de Bilim Tarihi Prof. Dr. Esin Kahya

02.11.1994 Türkiye’de Son Yüz Sene İçinde Kolera ile İlgili Olaylar Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat

16.11.1994 Edebiyatın Sevdiği Bir Hastalık; Verem Prof. Dr. Faruk Akın

21.12.1994 Türk Hekimlerini Anma Günü
Prof. Dr. Hayri Özen Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat
Dr. Ahmet Rasim Onat Prof. Dr. Altan Onat – Prof. Dr. Teoman Onat
Dr. Nimet Taşkıran Prof. Dr. Can Gökdoğan

18.01.1995 Belge İlmi Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu

15.03.1995 Ord. Prof. Dr. Tevfik Sağlam’ın Hayatı ve Mesleki Çalışmaları Dr. Saim Polat Bengiserp

21.03.1995 Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’i Anma Günü

16.10.1996 Türkiye’de Ecza Depoculuğunun Tarihi Prof. Dr. Ahmet Ekinci

20.11.1996 Türk Hekimlerini Anma Günü
Hüseyin Remzi Bey Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat
Dr. Şükrü Kamil Talimcioğlu Prof. Dr. Hüsrev Hatemi – Gülten Dinç 

18.12.1996 Osmanlı Döneminde Kimyasal Sembolizm (19. ve 20. Yüzyıl) Prof. Dr. Emre Dölen

15.01.1997 İslam Hekimliğinde Ahlaki Boyut Prof. Dr. Mahmut Kaya

17.02.1997 Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’i Anma Günü

19.03.1997 Eski Kitapların Korunması ve DezenfeksiyonuProf. Dr. Ayhan Yücel, A. Serda Kantarcıoğlu

15.10.1997 Prof. Dr. Kazım Çeçen’in Bilim ve Teknik Tarihine Hizmetleri Prof. Dr. Arslan Terzioğlu

19.11.1997 Ölümlerinin 50. Yılında Türk Hekimlerini Anma Günü
Dr. Celal Muhtar Özden
Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat 
Dr. Galip Ata Ataç Doç. Dr. Mebrure Değer 

17.12.1997 Türkiye’de Radyolojinin Kuruluşu Doç. Dr. Seyfettin Kuter

21.01.1998 Ölümünün 800. Yılı Münasebeti ile İbn Rüşd Felsefe ve Tıbbının Batıya Etkileri Prof. Dr. Bekir Karlığa

11.03.1998 19. Yüzyılda Türkiye’ye Gelmiş ve Anı Yayınlamış Bazı Hekimler Prof. Dr. Semavi Eyice

11.11.1998 Ölümlerinin 50. Yılında Türk Hekimlerini Anma Günü
Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp Prof. Dr. Aykut Kazancıgil
Prof. Dr. Hulusi Behçet Prof. Dr. Adem Köşlü 

16.12.1998 Darüşşifalar ve Psikiyatrik Hastalarla Tedavi Prof. Dr. Fevzi Samuk

13.01.1999 Prof. Dr. Zeki Ragıp Yalım ve Halk Sağlığı Alanında Çalışmaları Prof. Dr. Gülsel Kavalı

17.02.1999 Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’i Anma veGeleneksel Türk Süsleme Sanatları Kursu Mezunlarına Sertifika Verilmesi

Dr. Süheyl Ünver Bibliyografyası Üzerine Düşünceler Prof. Dr. Aykut Kazancıgil

17.03.1999 Anadolu Türk Medeniyeti Kimliği Prof. Dr. Hüsrev Hatemi

04.04.1999 Ölümünün 50. Yılında Ord. Prof. Dr. Akil Muhtar Özden

17.11. 1999 Ölümlerinin 50. Yılında Türk Hekimlerini Anma Günü
Prof. Dr. Kemal Cenab Prof. Dr. Hüsrev Hatemi
Prof. Dr. Kadri Raşit Anday Prof. Dr. Erdinç Yalçın
Prof. Dr. Saim Erkun Prof. Dr. Vural Solok

21.12.1999 Türkiye Selçukluları Devrinde Hekimler ve Tedavi Prof. Dr. Erdoğan Merçil

12.01.2000 Osmanlılarda Saray Kıyafetleri Doç. Dr. Hülya Tezcan

23.02.2000 Doğu Türkistan’da Geleneksel ve Modern Tıp İlaçları Prof. Dr. Bayhan Çubukçu

22.03.2000 Osmanlı Türkiye’sinde Tıp ve Eczacılık Sahasında Kullanılan Ölçü ve Tartılar Doç. Dr. Feza Günergun 

22.11.2000 Ölümünün 50. Yılında Türk Hekimlerini Anma Günü
Dr. Rıza Tahsin Prof. Dr. Aykut Kazancıgil
Prof. Dr. Ömer Şevket Önel Prof. Dr. Emre Dölen

06.12.2000 Anıların Işığında Cerrah Hüseyin Hüsnü Ay Necdet Sakaoğlu

10.01.2001 Yeni Bulguların Işığında Yılan Sembolü Uzm. Mehmet Ateş

16.02.2001 Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’i Anma Toplantısı

07.03.2001  Son Devir Sultan Kıyafetleri ve Abdülaziz’in Ölümü ile İlgili BelgelerDoç. Dr. Hülya Tezcan

21.03.2001 Bir Cerrahın Anıları Prof. Dr. Tarık Minkari

21.11.2001 Ölümlerinin 50. Yılında Türk Hekimlerini Anma Günü
Prof. Dr. Tevfik Recep Özensoy  Prof. Dr. Güngör Şatıroğlu
Prof. Dr. Selahattin Erk  Doç. Dr. Seyfettin Kuter 
Prof. Dr. Mazhar Uzman  Uzm. Dr. Şahap Erkoç 

19.12.2001 Hekim İbn-el Nefis, Önemi ve Katkıları Prof. Dr. Ramazan Şeşen

16.01.2002 Selçuklu ve Osmanlı Sürecinde Devletin Kültür ve Bilim Hayatına Etkisi Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu

20.03.2002 Şişmanlık ve Beslenme Konularının Bizdeki Tarihi Prof. Dr. Hüsrev Hatemi

24.04.2002 Akupunktur ve Ayurveda Uygulamalarından ÖrneklerProf. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir

30.10. 2002 Hasan Ali Yücel ve Tıp Tarihi Prof.Dr. Ahmet Güner Sayar

20.11.2002 Ölümünün 50.Yılında Türk Hekimlerini Anma Günü
Prof.Dr. Ethem Akif Battalgil  Doç.Dr. Hüseyin Baloğlu 
Prof. Dr. Lütfi Aksu  Prof.Dr. Sermet Koç

18.12.2002 Sur-u Sultanî İçinde İki Hastane ve Tıp FakültesiDoç. Dr. Oğuz Ceylan 

15.01.2003 Konya’daki Darüşşifa ve Cüzzamhane Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ

26.02.2003 Tıp Tarihi Camiasından Ali Diler’i Anma Toplantısı Prof. Dr. Cahit Tanyol, Uğurol Barlas,İbrahim Manav

05.03.2003 Tıpta Kaynakların Dağılımı ve Adalet İlkesi Dr. Gülsüm Önal

26.03.2003 Genetikteki Gelişmelerin Getirdiği Etik ve Felsefi Sorunlar Prof. Dr. Asım Cenani 

09.04.2003 Emine Melek Atabek’i Anma Günü:“Hukuk ve Etik’’ 

08.10.2003 Tıbbi araştırmalarda Deney Hayvanı Kullanımında Etik Kurullar Prof. Dr. Tuncay Altuğ

12.12.2003 Ölümünün 50 Yılında Türk Hekimlerini Anma Günü: Prof. Dr. Ziya Cemal Büyükaksoy

17.12.2003 1950’den sonra Türkiye’de Nöroşirurji ve Nöroşirurji Uygulamaları Doç. Dr. Sait Naderi

14.01.2004 Ceza Hukuku Açısından Hekim Sorumluluğu ve Hakları Doç. Dr. Yener Ünver

17.03.2004 Mimari Açıdan İstanbul’daki Misyon Hastaneleri Uzm. Leyla Çapan

07.04.2004 Prof. Dr. Emine Atabek’i Anma: Tıbbi Etiğin Güncel Sorunları Prof. Dr. Ergun Özsunay

14.04.2004 Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat’ın Anısına: Kriptokokkozun Türkiye’deki 50 Yıllık Tarihi Prof. Dr. Ayhan Yücel

12.05.2004 Yüksek Sağlık Şurası’ nın Yapısı ve İşlevlerinin Değerlendirilmesi Yard.Doç.Dr.Ümit Gündoğmuş

20.10.2004 Türklerde Epilepsi ve Epileptoloji Tarihi Prof. Dr. Esat Eşkazan

24.11.2004 Ölümünün 50. Yılında Anma:

Prof. Dr. Saim Ali Dilemre Prof. Dr. Süreyya Ülker

Prof. Dr. Kemal Hüseyin Pehlivanoğlu Prof. Dr. Suat Vural

15.12.2004 Freud Hayatı ve Öğretisi Dr. Elif Vatanoğlu

19.01.2005 Filatelide Diyabet Tarihi Dt. Ahmet Ataman

16.02.2005 Simya’nın Gelişim Süreci Ferda Gündoğdu

16.02.2005 Tarih Boyunca ‘Hermes/ Hermes Trismegistos/Hürmüz’ Düşüncesi Emrah Kurt

16.03.2005 Bir Etik Uzmanının Hasta Hakları Eğitimi Uzm. Dr. Gülsüm Önal

13.04.2005 Klinik Etik Konsültasyon Dr. Esin Karlıkaya

27.04.2005 Sosyo-Kültürel Değişimin Sağlık Alanına Yansıması Dr. Zeynep Belbez

18.05.2005 Dioscorides Rıfat Vedat Yıldırım

4. Emine Melek Atabek’i Anma Günü: “Hukuk ve Etik’’ Prof. Dr. Ergun Özsunay

24.11.2005 Ölümlerinin 50.Yılında Prof.Dr.M.Kemal ÖKE ve Prof.Dr. Nurettin Ali BERKOL’u Anma Prof. Dr. M. Kemal Öke, Prof. Dr. Macit Uzel

22.12.2005 Sivil Toplum Örgütlerinde Bir Dernek: Hasta Hakları Derneği Leyla Ezgi 

26.01.2006 1897 Türk – Yunan Savaşında Sağlık Hizmetleri ve Bu Savaşın Tıp ve Etik TarihimizBakımından Önemi Prof. Dr. Nuran Yıldırım

23.03.2006 Türkiye’de Sağlık Antropolojisinin Dünü – Bugünü – Geleceği Prof. Dr. Akile Gürsoy

27.04.2006 Tıp Tarihinde Plastik Cerrahi Prof. Dr. İbrahim Yıldırım

22.11.2006 Ölümünün 50. yılında Dr. Cafer Tayyar Kankat’ı Anma Prof.Dr. Sait Nadiri

20.12.2006 Sosyal Bilimlerin Tıbba Gittikçe Artan İlgisi Dr. Hakan Ertin

24.01.2006 Tibet Tıbbı Hakkında Neler Biliyoruz? Dr. Eyüp Sarıtaş

07.03.2007 Aristoteles ve Etik Uzm.Dr. Mahmut Gürgan

02.05.2007 Platon ve Etik Uzm. Emrah Kurt

16.05.2007 Kız Kulesi Dr.İnci Hot

31.10.2007 Heybeliada Sanatoryumu ve Tıp Tarihimizdeki Yeri (Gezi)  Prof. Dr. Nil Sarı – Dr. Mahmut Gürgan

22.11.2007 Ölümlerinin 50. Yılında Türk Hekimlerini Anma Günü

Prof. Dr. Şakir Ahmet EDİZ  Prof. Dr. Bülent Artuner

Prof. Dr. Kemalettin AKGÜDER Prof. Dr. Öztan Öncel 

17.04.2008 Cumhuriyet Öncesi Psikiyatrik Hizmet Veren Hastaneler.Yedi Tepe, Yedi Kültür, Yedi Hastane Dr. Şahap Erkoç

15.05.2008 Ord. Prof. Dr. Nihat Reşat BELGER Semuh Adil

29.05.2008 Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye ve Tıp Dilinin Türkçeleşmesi Faaliyeti:Hacı Beşir Ağa Medresesi (Gezi) Dr. Burhan Akgün

20.11.2008 Ölümünün 50. Yılında Prof. Dr. Naci Kastarlak Prof. Dr. Bülent Berkarda

Ölümünün 50. Yılında İlk Kadın Eczacı Belkıs DermanProf. Dr. Mebrure Değer 

18.12.2008 Tıpta “Mavi Işık” ve Tedavideki Yeri Doç. Dr. Nezih Hekim 

22.01.2009 Biri Bizi Hasta Ediyor kitabı üzerine Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta

29.01.2009 Türk Dünyasında Mumyalama Sanatı ve Bugünkü Uygulamalar Müh. Yahya Bedir

12.02.2009 İstanbul Üniversitesine Gelen Azerbaycanlılar Prof. Dr. İbrahim Yıldırım

26.02.2009 Libya’daki Osmanlı Sağlık Kurumları Prof. Dr. Nil Sarı

19.03.2009 Kazım Mirşan’ın Araştırmalarına Göre Eski Türk Metinleri Turgay Tüfekçioğlu

14.05.2009 Eski Tıp Sisteminde Tıbbın Teorisi Prof. Dr. İsmail Yakıt

19.11.2009 Ölümlerinin 50. Yılında Anma Toplantısı: Prof. Dr. Muzaffer Şevki YENER, Prof. Dr. Nüzhet Şakir DİRİSU Uz.Dr. Burhan Akgün

03.12.2009 Bilimde, Bahçelerde, Mermerde, Porselende, Camda, Resimde ve Edebiyatta Yeditepe

İstanbul’un Bitki-Bilim (Botanik) Tarihi Prof. Dr. Orhan Küçüker

07.01.2010 Osmanlı’da Hac ve Salgın Hastalıklar Doç. Dr. Gülden Sarıyıldız

04.03.2010 Psikiyatri Hekimi Prof. Dr. Selim ÖZAYDIN ve Çalışmaları Prof. Dr. Zuhal Özaydın

06.05.2010 Suriye’de Türk Sağlık Kurumları Prof. Dr. Nil Sarı

11.11.2010 Ölümlerinin 50. Yılında Anma Toplantısı: Prof. Dr. Fuat Kamil BEKSAN, Prof. Dr. Haydar PALAVAN, Dr. Mahmut Sabit AKALIN Uz.Dr. Burhan Akgün

16.12.2010 Balkan Savaşlarında Salgın Hastalıklar ve Sağlık Hizmetleri Yrd.Doç. Oya Dağlar Macar

14.04.2011 Veba İmparatorluğu: Yeni Çağ Osmanlı Devleti ve Salgın Hastalıklar Prof.Dr. Nükhet Varlık

02.06.2011 İslam Bilim Tarihi Müzesi Gezisi Prof. Dr. Zuhal Özaydın

30.11.2011 Dr. Esad Feyzi’nin Türk Radyolojisine Katkıları Prof. Dr. Gülsel Kavalalı

28.12.2011 Ölümlerinin 50. Yılında Anma Toplantısı: Dr. Lütfi Kırdar – Prof. Dr. Akif Şakir Şakar – Prof. Dr. Nihat Reşat Belger – Prof. Dr. Süreyya Ali Kayacan Uz. Dr. Burhan Akgün

25.01.2012 Ortopedi ve Travmatoloji’de 100 Yıllık Bir İmplant: Kirschner Teli Op. Dr. Namık Şahin

29.02.2012 Eski Uygurca Tıp Metinlerinin Tıp Tarihi Açısından İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Mahmut Gürgan

28.03.2012 Bilim, Bilimsel Araştırma ve Bilim Etiği Doç. Dr. Elif Atıcı

18.04.2012 Hastalar nelerden şikâyetçi oluyor: Hasta hakları birimlerine yapılan başvurular

Doç. Dr. Murat Civaner

23.05.2012 İbn-i Sina’da Aşk Prof. Dr. Esin Kahya

13.06.2012 Ragusa (Dubrovnik) Şehrinden Tıp Tarihi İzlenimleri Prof. Dr. Nil Sarı

21.11.2012 Tıp Tarihimizden Bazı Kitap ve Sayfaların Tanıtılması Prof. Dr. Hüsrev Hatemi

19.12.2012 Ölümlerinin 50. Yılında Anma Toplantısı: Ord. Prof. Dr. İhsan Hilmi Alantar – Prof. Dr. Ziya Öktem – Prof. Dr. Julius Hirsch – Dr. Suphi Ezgi Dr. Burhan Akgün Dr. Saffet Kızıldağlı Doç. Dr. Gülten Dinç

23.01.2013 Bilim tarihçisi George Sarton’a Göre Tıbbın Anadolu’da oluşumu Prof. Dr. Gülsel Kavalalı

20.02.2013 Tarihsel Süreçte Kadın ve Kadın Hastaya Yaklaşım Prof. Dr. Seyfettin Uludağ

20.03.2013 İlk Çocuk Hekimlerimizden Ali Şükrü Şavlı Prof. Dr. İbrahim Başağaoğlu

24.04.2013 Plakla Kırık Tespitinin Tarihi Op. Dr. Namık Şahin

22.05.2013 Türkiye’de Veremle Savaş DerneklerininTarihi Yrd. Doç. Dr. Mahmut Gürgan

19.06.2013 Psikiyatri ve Etik Prof. Dr. F. Arın Namal

26.06.2013 Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesinin Kuruluşu ve Gelişim Aşamaları Prof. Dr. Nil Sarı

24.10.2013 Bizans dönemi tıbbı Prof. Dr. Semavi Eyice

21.11.2013 Ölümlerinin 50. Yılında Anma Toplantısı:

Prof. Dr. Tevfik Salim SAĞLAM Doç. Dr. İnci Hot

Ord. Prof. Dr. Dr. Hugo BRAUN Dr. Pınar Birler

Prof. Dr. Muzaffer Esad GÜÇHAN Dr. Burhan Akgün

19.12.2013 Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun 75. kuruluş yılıProf. Dr. H. Hüsrev Hatemi, Prof. Dr. İbrahim Başağaoğlu

23.01.2014 Epilepsi sözcüğünün tarihsel öyküsü, Türklerde epilepsi hastalığınıntoplumsal değerlendirilmesi ve epileptolojinin kısa tarihi (erkendönem) Prof. Dr. Esat Eşkazan

20.03.2014 Tıp Fakültesi’nin Haydarpaşa macerası Prof. Dr. Emre Dölen

24.04.2014 Osmanlıdan madalyalı Batılı anatomistler Prof. Dr. Gürsel Ortuğ

22.05.2014 Dr. Rıfat Osman ve Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver yazışmaları Öğr. Grv. Uzm. Nilüfer Gökçe

16.10.2014 Doğumunun 100. Yılında Prof. Dr. Ekrem Kadri UNAT Prof. Dr. Nuran Yıldırım, Prof. Dr. Recep Öztürk

19.11.2014 Ölümlerinin 50. Yılında Anma Toplantısı: Prof. Dr. Murat CANKAT, Dr. Osman Şevki ULUDAĞ Prof. Dr. Sait Naderi, Prof. Dr. İlter Uzel

15.01.2015 Türkiye Nöroloji Tarihçesi Prof. Dr. Dursun Kırbaş

19.02.2015 Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar

16.04.2015 Toptaşı Bimarhanesi Yard. Doç. Dr. Fatih Artvinli

23.10.2015 Ölümünün 15. Yılında Prof. Dr. Emine Melek ATABEK’i Anma Toplantısı ve Anısına Konferans: İtalyan Fresklerinde Tıp ile İlgili Konular Prof. Dr. Şefik Görkey (Konferans) Yrd. Doç. Dr. Feryal Saygılıgil (Prof. Dr. Emine Atabek’in yaşam öyküsü)

19.11.2015 Ölümünün 50. Yılında Anma Toplantısı: Prof. Dr. Osman Cevdet ÇUBUKÇU Prof. Dr. Ender Berker

21.01.2016 Üniversite Reformu ve Öncesinde Türkiye’ye Gelen Alman ve Yabancı Hocalar Prof. Dr. Aykut Kazancıgil

12.05.2016 MezopotamyaTıbbı Sümerolog Veysel Donbaz

26.10.2016 Prof. Dr. Ali Haydar BAYAT, Prof. Dr. Mebrure DEĞER, Prof. Dr. Yaman ÖRS, Doç. Dr. Mustafa KARATEPE ve Doç. Dr. İnci HOTAnma Toplantısı Prof. Dr. Nuran Yıldırım, Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman, Prof. Dr. Gülten Dinç

16.11.2016 Selçuklu Tıbbına Dair Görüşler Araştırmacı Necdet Sakaoğlu

01.12.2016, Kozak Yaylası’nda Şifacılar ve Bir Şifalı Su Hikâyesi Sosyolog Tıp Tarihçisi Uğurol BARLAS

11.01.2017 Kafkas Cephesinde Sağlık Hizmetleri Prof. Dr. Bingür Sönmez

15.03.2017 Tıbb-ı Nebevide Tıbbi Etik Prof. Dr. Levent Öztürk

19.04.2017 Avrupa’da Tıp Tarihi Müzeleri Prof. Dr. Nadir Paksoy

17.05.2017 Aydınlatılmış Onam Kavramına Hukuki ve Etik Yaklaşımların Benzerlik ve Farklılıkları Prof. Dr. Gürsel Çetin

27-28 Nisan 2018 TÜRK TIP TARİHİ KURUMU’NUN 80. YILINI KUTLAMA TOPLANTISI, Bergama, İzmir

7-8 Eylül 2018 OSMANLI SAĞLIK GELENEKLERİ TOPLANTISI, Edirne

7.12.2018 Dr. Kırımlı Aziz Bey’in Ölümünün 140. Yılı Anısına KIRIMLI AZİZ VE TIBBİYE’DE BİLİM DİLİNİN TÜRKÇELEŞTİRİLME MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, İstanbul