14. TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ ERTELEME DUYURUSU

14. TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ ERTELEME DUYURUSU

Kurumumuzun değerli üyeleri, değerli araştırmacılar, Bildiğiniz gibi 10-13 Haziran 2020 tarihlerinde Antakya’da yapmayı planladığımız 14. Türk Tıp Tarihi Kongresi’ni tüm dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisi nedeni ile önce 2-5 Eylül 2020,  daha sonra ise...
turbo porno