TÜRK TIP TARİHİ KURUMUNUN KISA TARİHÇESİ

1933 Üniversite Reformu sonrasında Tıp Fakültesi’nde, Tıp Tarihi ve Deontoloji’nin akademik bir disiplin halinde yapılanmasını sağlayan Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver, Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun da kurucusudur. 1920’de Darülfünun Tıp Fakültesi’nden mezun olan...

Atatürk ve Sağlık

Atatük Devrinde Türk – Alman Tıbbi İlişkileri (A. Terzioğlu) Atatürkün Son Hastalığı ve Beni Türk Hekimine Emanet Ediniz İsteği Hakkında (C. Öner) 1 Atatürkün Son Hastalığı ve Beni Türk Hekimine Emanet Ediniz İsteği Hakkında (C. Öner) 2 Atatürkün Son Hastalığı...