8. Uluslararası İslam Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi 14-16 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul’da yapılacaktır.  

(The 8th International Congress of Islamic Medical History and Ethics will take place in Istanbul, Turkey, 14-16 November 2019.)

islam-tarihi-kongresi-brosur-8-isim-ekli-son-sayfalar-1