Kongreler

2. Türk Tıp Tarihi Kongresi Ist 1990 (1) 2. Türk Tıp Tarihi Kongresi Ist 1990 (2) 2. Türk Tıp Tarihi Kongresi Ist 1990 (3) 2. Türk Tıp Tarihi Kongresi Ist 1990 (4) 2. Türk Tıp Tarihi Kongresi Ist 1990 (5) 3. TTT Kongresi 1993 (1) 3. TTT Kongresi 1993 (2) 3. TTT...

Üyelerimiz

TÜRK TIP TARİHİ KURUMU ÜYE LİSTESİ (Temmuz 2019 itibari ile) ACIDUMAN, Ahmet (Prof. Dr.) AKÇAL, Tarık (Prof. Dr.) AKÇİÇEK, Eren (Dr.) AKDENİZ SARI, Nil (Prof. Dr.) AKDENİZ, M. Gül (Prof. Dr.) AKGÜN, Burhan (Dr.) AKKIN, Salih Murat (Prof. Dr.) AKPINAR, Aslıhan (Dr....

Denetim Kurulu

Türk Tıp Tarihi Kurumu Denetim Kurulu (19 Nisan 2019) Sosyolog Araştırmacı Uğurol BARLAS (Başkan) Prof. Dr. Ertuğrul GÖKSOY (Üye) Uzm. Gamze NESIPOĞLU (Üye) Türk Tıp Tarihi Kurumu Uluslararası Temsilcisi: Prof. Dr. Yeşim IŞIL...

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Gülten Dinç (Başkan) Prof. Dr. Oya Dağlar Macar (Üye) Prof. Dr. Abdülkerim Alpınar (Üye) Dr. Öğr. Üy. Ayten Arıkan Dr. Öğr. Üy. Fatih Artvinli...

Tüzük

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1 – Türk Tıp Tarihi Kurumu Merkezi: İstanbul. Şubesi yoktur. Adresi: Fındıkzade, Akkoyunlu Sk., No: 16, Kat 1, Fatih. DERNEĞİN AMAÇ VE FAALİYETİ Madde 2 – Tıp tarihi ile ilgili alanlarda eğitim – öğretim, araştırma ve yayın yapan kişi ve...