Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun 19 Nisan 2019’da yapılan Olağan Genel Kurulu’nda derneğin Yönetim ve Denetim kurulları gelecek iki yıl için aşağıdaki şekilde oluşmuştur:
Yönetim Kurulu;
Başkan: Prof. Dr. Gülten Dinç
Üye: Prof. Dr. Abdülkerim Alpınar
Üye: Prof. Dr. Oya Dağlar Macar
Genel Sekreter: Dr. Öğr. Üyesi Ayten Arıkan
Sayman: Dr. Öğr. Üyesi Fatih Artvinli
Denetim Kurulu;
Sosyolog Araştırmacı Uğurol Barlas Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy
Uzm. Gamze Nesipoğlu
Uluslararası Temsilci;
Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman