Üyelerimiz

TÜRK TIP TARİHİ KURUMU ÜYE LİSTESİ (Temmuz 2019 itibari ile) ACIDUMAN, Ahmet (Prof. Dr.) AKÇAL, Tarık (Prof. Dr.) AKÇİÇEK, Eren (Dr.) AKDENİZ SARI, Nil (Prof. Dr.) AKDENİZ, M. Gül (Prof. Dr.) AKGÜN, Burhan (Dr.) AKKIN, Salih Murat (Prof. Dr.) AKPINAR, Aslıhan (Dr....

Denetim Kurulu

Türk Tıp Tarihi Kurumu Denetim Kurulu (19 Nisan 2019) Sosyolog Araştırmacı Uğurol BARLAS (Başkan) Prof. Dr. Ertuğrul GÖKSOY (Üye) Uzm. Gamze NESIPOĞLU (Üye) Türk Tıp Tarihi Kurumu Uluslararası Temsilcisi: Prof. Dr. Yeşim IŞIL...

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Gülten Dinç (Başkan) Prof. Dr. Oya Dağlar Macar (Üye) Prof. Dr. Abdülkerim Alpınar (Üye) Dr. Öğr. Üy. Ayten Arıkan Dr. Öğr. Üy. Fatih Artvinli...

Kuruluş Belgesi ve Kurucular

KURUCULAR 6 Ekim 1938 tarihinde kurulan Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun Kurucu Üyeleri: Ön sıra soldan Fuat Kâmil Beksan, Rusçuklu Hakkı Üzel, Besim Ömer Akalın, Akil Muhtar Özden; arka sıra soldan Metine Belger, Feridun Nafiz Uzluk, Ahmet Süheyl Ünver ve İhsan...